Štěňátka - naše odchovy

Štěňátka - plánovaný vrh


Matkou našeho dalšího vrhu bude Biesca. Předpokládaný termín krytí - leden/únor 2022. Doporučuji včasnou rezervaci.

Biesca má velice milou a vyrovnanou povahu, pochází ze zdravotně důkladně prověřeného a povahově i exteriérově  vydařeného vrhu. Více o vrhu B a sourozencích Biescy je zde:

x
CH ..................HD A/A, ED 0/0 (zahraniční krytí)

Jméno krycího psa bude zveřejněno po krytí. Zvolený plemeník je velmi typický jedinec výborné výšky a silné kostry, má krásnou samčí hlavou s nádherným výrazem, svým potomkům předává sílu kostry a dobré zdraví, znám osobně nejen jeho i velkou část jeho předků. Má sebevědomou, milou a vyrovnanou povahu. Bude se jednat o cílenou liniovou plemenitbu s důrazem na osvědčené a prověřené společné předky. 


Náš chov - informace pro zájemce o štěně:


Jsme malá rodinná CHS, naši psi jsou především členy rodiny, nežijí odděleně v kotcích (kotce nemáme), nýbrž mají trvalý přístup do domu a sdílejí s námi veškeré naše aktivity. I štěňátka vyrůstají v domácím prostředí, porodní box je umístěn v klidné části obytného prostoru s přímým vstupem na zahradu, věnuji se jim 24 hodin denně, a to až do odchodu do nových domovů. V obýváku u štěňátek trávím veškerý čas, spím vedle boxu na zemi - na matraci, mám je pod neustálou kontrolou jsem jim nablízku i v době, kdy už jsou přestěhována do zahradního domečku. Tj. i nadále "nocuji" v obýváku na matraci s pootevřenými dveřmi na zahradu, abych k nim mohla případně v noci vstát, atd..

Dno porodního boxu je opatřeno savými podložkami typu "vet bed", které jsou pravidelně prány. Tento povrch, tvořený měkkými a neklouzavými podložkami poskytuje štěňatům výbornou oporu při pohybu, a tak se minimalizuje riziko vzniku vývojových ortopedických onemocnění. První dva měsíce života jsou zcela klíčové, neboť při případném rozvoji DKK hraje významnou roli jak nevhodný povrch, tak i teplota okolního prostředí.

Nejsem stoupenkyní tzv. "přírodního odchovu" ("přežijí jen ti nejsilnější") v tom smyslu, že fena si má vše "obstarat" sama, a to "odrodit" bez asistence chovatele kdesi v jakési narychlo stlučené kůlně, sklepě, atd. Mnozí jsou možná toho názoru, že štěňata, která "přišla pryč", padla za oběť evolučnímu výběru (byť to asi formulují o něco méně sofistikovaně) a "holt to je přírodní odchov". Jistě není náhoda, že "sociálním darwinistům" prakticky téměř v každém vrhu nějaká ta štěňata uhynou. Já podobný "sociálně-deterministický přístup" k chovu nesdílím a nevidím nic špatného na tom, že štěňata v raném věku odchovávám doma v obýváku, kde mám malé pod dohledem, a kde je odspodu vytápěná podlaha + celá prosklená stěna, poskytující dostatek denního světla. Při porodu totiž často nastávají situace, kdy je nutno štěně bez odkladu oživit, stejně tak v prvních dnech a týdnech života je lépe mít štěňata na očích. A obvykle právě z jedinců, kteří se z pohledu "sociálního darwinisty" mohou jevit jako "slabí a nehodní života", vyrostou naprosto zdravá a velmi vitální stvoření. S fenou jsem po celou dobu porodu, zatím všechny porody začaly večer a rodilo se až do rána.

Po porodu jedu ihned s fenkou na veterinu (mám to 5 minut jízdy) a náš veterinář jí aplikuje oxytocin k vypuzení zadržených placent a sonograficky zkontroluje, zda nejsou v děloze ještě nějaká štěňata.Jsem přesvědčena, že přímý fyzický kontakt nenahradí žádný kamerový systém; na povahu a zdravý psychický rozvoj štěňat má tak úzký kontakt s člověkem blahodárný vliv, štěňata si od raného věku uvykují na běžné ruchy každodenního života v domácnosti. Od 1. měsíce věku začínají objevovat venkovní svět, přestěhují se venkovního výběhu a do vlastní zahradní vilky a učí se čistotnosti. Současně jsou v kontaktu s ostatními členy smečky a socializují se prostřednictvím hojných návštěv přátel a známých. Štěňátka jsou řádně očkována a pravidelně odčervována, před odchodem k novým majitelům jsou prohlédnuta naším veterinářem.


Informace pro zájemce o štěně:


Nechovám na povahově nevyrovnaných fenách, všechny naše fenky mají složené testy povahy ve francouzském klubu (R.A.C.P.), jehož jsem dlouholetou členkou. Neodchovávám štěňata příliš často a jak je patrno z "frekvence" našich vrhů, naprostou prioritou pro mne rozhodně než kvantita je kvalita, a proto i volba vhodného krycího psa, tj. takového, který po stránce exteriéru, povahy a zdraví plně odpovídá standardu plemene, je přepečlivě a dlouho dopředu zvažována. Prověřuji si totiž nejen krycího psa, ale i jeho sourozence a předky, vybraného kandidáta si vždy předem osobně prohlédnu, než se definitivně rozhodnu jej použít v chovu. A někdy tento proces trvá i několik let, nejsem-li skálopevně (tj. na 100 %) přesvědčena o správnosti své volby, pak raději žádná štěňata. Klíčovými kritérii výběru jsou pro mne zdraví + povaha. Jestliže zjistím, že se v linii zvažovaného krycího psa vyskytuje nějaké "ale" v podobě dědičného zdravotního problému anebo nevyrovnané povahy, zvolím jiného plemeníka. Celou abecedu určitě nikdy "neudělám" a pokud plánuji vrh, tak si zpravidla chci i jedno štěně nechat doma.

Osobní návštěvu CHS vřele doporučuji každému zájemci o štěně, neboť realita často nemusí odpovídat tomu, co je prezentováno prostř. webu či mnohdy klamavé inzerce na různých těch "bazoších", kde se to jen hemží "závratnými výstavními úspěchy", "přírodním" odchovem na "biofarmách", atd.. Kvalita psa nespočívá v počtu titulů, pro mne jsou podstatné morfologické vlastnosti, harmonie v typu, rodokmen, zdraví a typická povaha a v neposlední řadě můj vlastní úsudek. Asi nejhorším možným zdrojem "ověřených" informací jsou diskusní fóra na sociálních sítích, rozumný člověk by neměl ztrácet čas sledováním naprosto "jalových" diskuzí a raději se osobně přesvědčit o skutečném stavu, popř. využít referencí přímo od majitelů odchovů té či oné CHS.

Jestliže chovatel odmítne zájemcům o štěně ukázat rodiče (matku) a neumožní jim, aby si prohlédli prostředí, v němž jeho psi žijí, je to krajně podezřelé a měl by to být pro každého varovný signál! Nesmírně důležité je totiž vidět rodiče, a to přinejmenším matku (v případě zahraničního krytí) - její povahu, chování a reakce. Kvalitní CHS poznáte i podle toho, jakou péči věnuje svým psům - seniorům. Jsou-li např. kdesi "na zadním dvorku", odděleni od zbytku smečky a jsou zanedbaní či ve špatné kondici, rozhodně to nesvědčí o dobrém vztahu "chovatele" k těm, kteří jsou už pro něj z "ekonomického hlediska" nepoužitelní.

Odchov štěňat, tj. náklady za krytí v zahraničí (cesta za krycím psem, ubytování, krycí poplatek, atd.), dále pak kvalitní výživa březí fenky a štěňat, očkování, pravidelné odčervování, čipování, vystavení europasů, atd.. nejsou v žádném případě levnou záležitostí (a v neposlední řadě i můj čas, tj. soustavná péče, probděné noci, atd.); jestliže někdo prodává štěňata s PP za podezřele nízkou cenu, mělo by to být pro zájemce o štěně varováním, takový chovatel pravděpodobně nevěnoval dostatečnou pozornost tomu, aby se štěňatům dostalo té nejlepší péče a zřejmě ani rodiče štěňat nebudou příliš kvalitní jedinci.

Mým psům věnuji maximální možnou péči, jsou kvalitně krmeni, jsou oficiálně vyšetřeni na řadu genetických vad, jsou výstavně úspěšní: to vše stojí spoustu úsilí, času a peněz, jsou to astronomické náklady, které se nikdy nevrátí. Oproti mému přístupu jsou pak chovatelé, kteří nechají provést jen ta nejzákladnější vyšetření, požadovaná zastřešujícími kluby, fenu uchovní na základě známky "velmi dobrý" na jediné klubové výstavě a nechají fenu nakrýt nejbližším chovným psem ("hlavně ať to je co nejlevnější") a už se mohou hrdě nazývat "chovateli". Jistě vnímáte ty nuance v přístupu ke kvalitě chovu...

Zájemce o štěně by si měl uvědomit, že pořízením štěněte "investice" nekončí, štěně bude potřebovat kvalitní výživu a také běžná veterinární péče (očkování, atd.) něco stojí. Samozřejmě, že "chovatelům", kteří opakovaně používají k chovu psy "z vlastního dvorku" či z "vedlejší vesnice", takové náklady logicky nevznikají, ovšem o kvalitě, natož pak nějaké "vizi" chovu lze jen těžko hovořit.

Bohužel totiž i registrovaná chovatelská stanice může de facto fungovat jako "množírna", kde jsou chovné feny nakrývány prakticky rok co rok po sobě, aniž by takoví "chovatelé" měli minimální zpětnou vazbu ve formě zdravotních výsledků odchovů.

Štěňata z naší CHS odcházejí do nových domovů nejdříve od 9. - 10. týdne života. V 8 týdnech je to podle mého názoru příliš brzy, neřkuli ještě dříve než v 8 týdnech (!), více viz "Řád ochrany zvířat při chovu psů" ČMKU).

Mám za to, že 9. až 10. týden jsou druhou nejdůležitější fází pro rozvoj sociálního chování, neboť na fázi imprintingu navazuje právě tato další klíčová perioda vývoje, v tomto období se prostřednictvím hry a interakcí s jejich sourozenci formuje jejich sociální chování.

Nejdůležitější fáze socializace štěňat začíná již u chovatele. Prostřednictvím hry a vzájemných interakcí se přirozeným způsobem utváří správné sociální chování. To, co je v tomto věku u chovatele zanedbáno (např. v důsledku izolace štěňat), zanechá na psychice jedince nenapravitelné škody.

Štěňátka jsou očipována, noví majitelé obdrží PP, europasy, řádnou kupní smlouvu, krmení, hračku s vůní matky a v neposlední řadě manuál, kde je velmi podrobně popsán pohybový a výživový režim v době růstu. V případě, že štěně cestuje do zahraničí, zůstává u nás déle, a to v přímé návaznosti na veterinární předpisy té či oné cílové destinace. V těchto případech se štěňaty samozřejmě systematicky pracuji, učím je chůzi na vodítku, socializuji je návštěvou rušných míst, restaurací, kontaktem s jinými psy, atd.

Zájemcům o štěně php doporučuji důkladně si prostudovat informace o plemeni, pyrenejský horský pes není vhodný pro každého, jako typický pastevec má sklon k nezávislosti a samostatnosti, jeho výchova má být klidná a důsledná (ale nikoliv tvrdá!) a laskavá, je velmi citlivý na hrubé zacházení. Také nároky na vysoce kvalitní a vyváženou stravu v době růstu nejsou zanedbatelné, štěně však nesmí být překrmováno, tj. nekrmit ad libitum!!!

Dříve tedy, než se rozhodnete pro pyrenejského horského psa, se důkladně zamyslete nad tím, zda je právě toto plemeno pro vás tou správnou volbou. Pyrenejský horský pes nikdy nebude bezhlavě plnit povely, je to samostatně uvažující pes (a občas i dost svéhlavý), jehož posláním byla odpradávna ochrana stád, v mezních situacích (útok predátora) se musel rozhodovat pouze dle vlastního uvážení.

Kdo by tedy očekával bezpodmínečnou poslušnost, nechť se raději poohlédne po jiném plemeni, tento pes by neměl být nikdy pořizován jen na základě jeho atraktivního exteriéru!!! Více o povaze a výchově - viz odkaz níže:

Naprostou nutností je bezpečně ohraničený pozemek, plánujete-li si tedy pořídit štěně php, nejprve investujte do dostatečně vysokého a pevného plotu! Nezbytností je SOCIALIZACE, nový majitel by měl mladého pejska co nejvíce brát do různých typů prostředí a vystavovat jej novým podnětům. Samozřejmostí je také dodržování restriktivního pohybového režimu po dobu růstu, štěně nesmí být přetěžováno! Mezi 5. - 7. měsícem věku dochází u obřích plemen k maximálně intenzivnímu růstu, růstové zóny však ještě nejsou uzavřeny, je to tedy velmi kritické období, kdy jakýkoliv (i nezaznamený) úraz, popř. nadměrná pohybová zátěž a překrmování může způsobit ortopedický problém.

Proto jsou veškeré extrémní aktivity - jako např. několikakilometrové procházky, běh u kola, chůze po schodech (zejména směrem dolů), pohyb po kluzkých podlahách (!), skákání z výšky, apod. s ohledem na správný vývoj kloubů a kostry naprosté tabu!!!

Případné dotazy ráda zodpovím telefonicky anebo osobně, jen žádné anonymní dotazy typu "za kolik", na takové dotazy nereaguji. A je mi úplně jedno, zda pán či paní "xy" prodává štěně "laciněji", za kvalitou mého chovu si stojím, chce-li si někdo pokud možno co nejlevněji pořídit "ňákýho velkýho psa na hlídání k baráku", jistě si vybere někde jinde.

Upřednostňuji takové zájemce, kteří mne  nejprve osobně kontaktují, představí se mi a vysvětlí, proč mají zájem právě o toto plemeno, a zda jsou schopni pejskovi (fence) zajistit odpovídající podmínky; vážní zájemci jsou po předchozí telefonické domluvě vítáni.

Závaznou rezervaci štěněte je možné učinit až po podepsání rezervační smlouvy a složení rezervační zálohy ve výši 5000 Kč (rozumí se po narození štěňat).

Je pro mne velmi důležité, aby se naši odchovanci dostali k zodpovědným a milujícím lidem, a proto i majitele štěňátek si pečlivě vybírám, jestliže mám pochybnosti, zda se jedná o vhodného člověka, štěně mu neprodám. Nebudu a ani nechci nikomu slibovat, že si od nás odveze "vymazlené super štěndo" a budoucího "multi šampiona", ale rozhodně garantuji to, že štěně od nás bude socializované (nový majitel musí samozřejmě v socializaci pokračovat!) a povahově vyrovnané. Mimořádně důležitá je pro mne zpětná vazba a informace o zdraví mých odchovanců, a proto uvítám takové budoucí majitele, kteří nechají u mých odchovů provést alespoň základní zdravotní vyšetření (posouzení DKK, patel, atd.), byť samozřejmě vůbec není podmínkou, aby se věnovali chovu či jezdili po výstavách.

S novými majiteli chci zůstat v trvalém kontaktu, předáním štěněte můj zájem o jeho další vývoj a život v žádném případě nekončí. Nenazývám to nadužívaným slovem "chovatelský servis", ale jsem vždy připravena se vším pomoci a poradit, majitelé mých odchovů dobře vědí, že mi mohou volat prakticky kdykoliv.