en-Holčičky odjely do nových domovů

10/10/2023

Jejich odchod pro mne vůbec nebyl jednoduchý a jakkoliv bych si kteroukoliv z nich – vzhledem k jejich exteriéru, milým povahám, kvalitám rodičů, krevním liniím atd. - bývala byla ráda ponechala doma, musela jsem se řídit rozumem, a nikoliv city či ambicemi, kapacita není nafukovací, nadto polovinu naší čtyřčlenné smečky tvoří dva veteráni; všichni členové smečky si zasluhují náležitou pozornost, péči a lásku.